Hotels

Door het wisselende gebruik van ruimtes moet de sfeer eenvoudig aan te passen zijn. Dit kan betrouwbaar én automatisch door het gebruik van een lichtregelsysteem. Gebouwen en objecten kunnen we ideaal uitlichten met facade lighting. Verder creëren we comfort kamers met anti-stumble light en wake up light. Ook de andere delen van hotels zoals het vergadercentrum, zalen, break out rooms,  het restaurant, de bar en de lobby kunnen worden voorzien van de nieuwste lichtregelsystemen. Tevens is integratie met verschillende centrale reservering systemen(CRS) en property management systemen (PMS) van onder meer Micros Fidelio mogelijk. Daarnaast kan ook bijvoorbeeld ook een systeem zoals Vingcard gekoppeld worden.

Neem contact op